Eко радионице у основним школама


ЈКП “Чистоћа“ Краљево је започела неколико активности којима би се едуковала и подигла свест јавности о правилном управљању отпадом. Неке од њих јесу спровођење и учешће у акцијама којима се обележавају еколошки датуми, едукација грађана о примарној селекцији и спровођење радионица у  свим основним школама у Краљеву.

 Радионице су започете у новембру 2017- те године. До сада су одржане у шест основних школа: ОШ „Олга Милутиновић“ у Годачици, ОШ „Јово Курсула“ у Краљеву, ОШ „Вук Караџић“ на Берановцу, ОШ  „Свети Сава“ у Рибници, ОШ „Ђура Јакшић“ у Конареву и у „ОШ“ Чибуковачки партизани“ у Чибуковцу.

Трајање Еко радионице је један школски час и састоји од: упознавања ђака са еколошким појмовима, посебно са отпадом као и начинима његовог третмана. Након тога и еко квизом где се ђаци такмиче у еколошком знању у оквиру школе.

Планирано је да се до краја 2018- те године спроведе едукација у још десет основних школа, а од фебруара до јуна 2019- те године у преосталих шест школа.

anigifskole

Прилог РТВКВ: Подизање свести о заштити животне средине