Вести

Најновије вести и информације.

Nema Slike

Анкете

Прикупљање и транспорт комуналног отпада Одржавање хигијене на јавним површинама Одржавање јавних зелених површина Пружање погребних услуга Пружање услуга паркинг

Прочитај комплетну вест…

Решења

Решење о именовању саветодавног тела за заштиту потрошача   Решење о формирању комисије за решавање рекламација потрошача