Увођење електронске писарнице – деловодника


Од 1. Јула 2016. године, ЈКП Чистоћа Краљево, уводи електронску писарницу…