Сервисне информације


Од почетка ове године, возни парк предузећа краси и мини утоваривач – точкаш NEW HOLLAND.

Мини комбинована машина утоваривач точкаш NEW HOLLAND спада у једну од најуниверзалнијих машина у комуналном предузећу. На предњем крају налази се један од многобројних продуктивних прикључака за утовар, истовар материјала, пренос земље, чишћење снега, ископ ровова или рупа за саднице, манипулацију палетизованог материјала или ломљење бетона.

У зависности од прикључка намењена је пре свега за утовар смећа, шута и отпадног материјала са тзв. „дивљих депонија“.
Брзо изменљиви прикључак-даска за чишћење снега омогућава да мини утоваривач точкаш постане ефикасно средство за чишћење снега на трговима, скверовима, пешачким стазама и градским парковима, односно на свим јавним површинама где је потребна ефикасна манипулација на ограниченом простору.

Мини комбинована машина утоваривач точкаш је издржљиво, поуздано и ефикасно средство за обављање најразличитијих послова у комуналном предузећу.