Рециклажа у насељима Рибница и Ковачи


Примарна селекције отпада у насељима Рибница и Ковачи

 

            На основу Програма  коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Краљева за 2015. годину, у току 2016.године извршена  је набавка 3.100 канти од 120 л за спровођење пројекта примарне селекције отпада у насељу Рибница.Након извршене поделе кеса за рециклабилни отпад и канти од 120л корисницима на територији МЗ Рибница и МЗ Ковачи, екипе РЈ Комунална хигијена ЈКП „Чистоћа“ Краљево, врше прикупљање, транспорт и коначно збрињавање рециклабилног и комуналног отпада по утврђеном распореду.

imag0534                                         Рециклажно возило ЈКП “Чистоћа”

1

Захваљујемо се грађанима МЗ Рибница и МЗ Ковачи на досадашњој успешној сарадњи!