Радови на градској депонији у пуном јеку…


Санација градске депоније и радови на припреми новог позајмишта материјала   

             У току је извођење радова на санацији градске депоније и радова на припреми новог позајмишта материјала у укупном износу од  12.000.000,00 динара, а у циљу реализације програмских активности буџета града Краљева, тачка  Д.28  Програма уређења грађевинског земљишта за 2016.годину, Jaвног предузећа за уређење грађевинског земљишта „Краљево“.

            Радове на изградњи саобраћајнице ка новом позајмишту материјала за градску депонију изводи предузеће АД „НОВИ ПАЗАР – ПУТ“, док радове на санацији и рекултивацији градске депоније изводи ЈКП „Чистоћа“ Краљево у сопственој режији.”

deponija1