Од ЕКО акције до ЕДУКАЦИЈЕ


ЈКП „Чистоћа“ Краљево у  сарадњи са Одсеком са заштиту животне средине, Градске управе града Краљева реализује неколико еколошких акција које имају за циљ едукацију становника о  правилном третману отпада са акцентом на примарну селекцију, обележавање еколошких датума,  пружање логистичке подршке у акцијама чишћења дивљих депонија у  циљу очувања животне средине.

anigif3

У овом месецу настављене су Еколошке радионице  у основним  школама и одржане су у ОШ „Јован Дучић“ у Роћевићима, ОШ „Милун Ивановић“ у Ушћу и ОШ „Стефан Немања“ у Студеници, а у јуну заказане су и у  ОШ „Петар Николић“ у Самаилима и ОШ „Драган Ђоковић Уча“ у Лађевцима. Од септембра месеца планира се и поновна едукација у свим школама на територији града Краљева.