Обавештење


Обавештавају се професионални управници зграда, предузетници, здравствене установе, основне и средње школе и остали субјекти да одређене количине соли могу преузети у кругу ЈКП “Чистоћа” Краљево у улици Жичка 10в, сваког радног дана у периоду од 07 до 13:30 часова, а у циљу што бољег функционисања чишћења града и безбедности грађана.