Још један аутоподизач у возном парку ЈКП “Чистоћа” …


КУПЉЕНО КОМУНАЛНО ВОЗИЛО

ЈКП “Чистоћа“ је обновила возни парк са аутоподизачем за подизање контејнера (киштри), запремине од 5 m3, марке „MAN“ у циљу што ефикаснијег обављања комуналне услуге коју пружамо становницима на подручју Општине Краљево.

Vozilo