Чишћење и прање јавних површина


Јавна хигијена града одржава се механичким и мануелним чишћењем и прањем. Радници мануелно сакупљају отпатке и чисте јавне површине, док се механички површине уређују уз помоћ великих и малих ауточистилица.

Прање јавних површина се обавља цистернама, а за ову намену користи се искључиво техничка вода. Редовна сезона прања улица траје од средине марта до средине новембра и реализује се према дефинисаном Програму прања. Посао се обавља ручно и машински. Ручно прање најчешће се користи на теренима који су неприступачни за машинско прање или у ситуацијама када би применом машинског прања дошло до угрожавања хигијене или оштећења фасада, аутомобила и сл. Јавне површине на којима се најчешће спроводи ручно прање су тргови, пешачке зоне и паркинзи.

Машинско прање се спроводи на јавним саобраћајницима – коловозима прањем предњим млазницима цистерни.

Поред одржавања чистоће на јавним површинама, Служба јавне (комуналне) хигијене увек је ангажована и на одржавању чистоће бројних манифестација које се одржавају у Краљеву и његовој околини.