Кабасти отпад


Уклањање кабастог (крупног) отпада врши се у пролеће и јесен, према дефинисаном Програму одношења крупног отпада, и то постављањем контејнера на локације које одреде Месне заједнице. На тим локацијама контејнери стоје унапред дефинисан број дана и грађани имају могућност да у њих одложе свој крупни отпад.

Под кабастим отпадом подразумевају се предмети који по својој величини, количини и саставу не улазе у категорију кућног смећа. То су, најчешће, дотрајали предмети из домаћинства, стари намештај, делови санитарне опреме и слично.