Зимска служба


Зимска служба ЈКП „Чистоћа“ ради у периоду од 15. новембра до 15. марта, према прецизном Програму рада, који подразумева уклањање снега са одређених пешачких прелаза, пешачких стаза, тротоара, тргова и платоа, посипање соли по пешачким зонама, као и пражњење корпи за отпатке.

Активности Зимске службе се усклађују са временским приликама, односно количинама и интензитетом падавина, а то значи да је Зимска служба, према потребни, активна и 24 сата.

За потребе уклањања снега и посипања соли користе се ауточистилице, отворени камиони за транспорт соли, камиони за одношење снега, трактори са гурачима, радне машине за утовар снега, као и посипачи соли, лопате и стругачи за лед.