Градска Депонија


Градска депонија у Краљеву, на локацији ”Кулагића Ада”, егзистира као сметлиште од 1971. године. Постојеће сметлиште је формирано у алувијону реке Западна Морава, да би се касније проширило и формирало на тераси северне стране Грдичке косе.  Отпад је одлаган на два начина: површински на простору алувијона и у ископаним касетама – рововима на терену терасе. 1995 године изведени су комплексни радови на санацији сметлишта, када је исто ограђено одговарајућом бетонском оградом, формирана је пријемно – отпремна зона, постављен је контејнер – просторија са санитарним чвором и купатилом за радно особље. Исте године урађен је и гаражни простор са уређајем за прање возила и радних машина депоније.
Тело депоније је прекривено одговарајућим инертним материјалима и успостављена је технологија редовног прекривања, по систему сендвича.
Простор постојеће депоније обухвата површину од око 7 хектара и капацитет овог објекта је готово попуњен. Висина тела депоније износи H=15m. Коришћење градске депоније је временски ограничено до краја 2017. године, па је у току израда инвестиционо – техничке документације, за нову санитарну депонију.