Предраг Перић

- Технички Директор -Датум рођења: 30.01.1969.год.
Адреса: Насеље Моше Пијаде 35/43 Краљево
Мобилни телефон: 064 851 4501
Е-маил: peric.predrag@gmail.com

Образовање:
Програмер, математичко-техничка струка (1989.год.), Средња природноматематичка школа „Мирко Луковић“ у Краљеву. Дипломирани инжењер машинства – смер производно машинство (1996.год.), Машински факултет у Краљеву,Универзитет у Крагујевцу, просек оцена 8,27.

Познавање језика:
Енглески језик (писање-активно, читање-активно, говор-активан)

Радно искуство:
1997-2004.год. Фабрика шавних цеви „Металсервис“ Конарево-Краљево Радно место: Руководилац производње 2004-2013.год. Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Краљево

Остало:
Ожењен, отац два сина.