Надзорни одбор

- Члан -ЗОРАН КОШАНИН, члан Надзорног одбора

Рођен је 08.08.1960. године у Краљеву.

Основну и средњу школу завршио у Краљеву. Дипломирао на Правном факултету Универзитета у Приштини.

Радно искуство:

Фондеx Београд, Планета Београд, Француски црвени крст, Прекршајни суд у Краљеву, ЈКП Чистоћа Краљево.

Ожењен, отац два сина.