Владимир Баралић

- РЈ Комунална хигијена -Биографија

Рођен 26.09.1989. у Краљеву
Електронска адреса: vladimir.baralic@gmail.com

Завршио основну и средњу Шумарску школу у Краљеву, дипломирао на пословном и правном факултету универзитета Унион у Београду.
Радно искуство: ЈП “Србијашуме” и ЈКП “Чистоћа”.