ЈН МВ 27/18 ГЛОБАЛНИ ПОЗИЦИОНИ СИСТЕМ ЗА САТЕЛИТСКО ПРАЋЕЊЕ И НАДЗОР ВОЗИЛА СА УСЛУГОМ ОДРЖАВАЊАДетаљи
Врста набавке: Јавни позив
Ознака: ЈН МВ 27/18
Рок набавке: 21-12-2018
Датум објављивања: 12-12-2018

Документација: