Обавештење о закљученом уговору, партија 1, судови за смећеДетаљи
Врста набавке: Обавештења
Ознака: ЈН ВВ 03/16 Судови за смеће
Рок набавке: 27-10-2016
Датум објављивања: 27-10-2016

Документација: