Измена конкурсне документације ЈН МВ 24/16 и обавештење о продужетку рока за достављање понудаДетаљи
Врста набавке: Обавештења
Ознака: ЈН МВ 24/16
Рок набавке: 22-12-2016
Датум објављивања: 15-12-2016

Документација: