Паркинг Сервис


Наплата паркирања од 01.фебруара 2018. године је омогућена на два начина: слањем СМС порука са мобилних телефона на унапред дефинисане кратке бројеве и куповином папирних паркинг карата у продајним објектима у близини паркинга. 

ЗОНА 1

ЗОНА 1 обухвата следеће улице:

 1.  Цара Лазара до раскрснице са улицом Војводе Путника,
 2.  Цара Душана до раскрснице са улицом Војводе Путника,
 3.  Хероја Маричића,
 4.  Октобарских жртава до раскрснице са улицом Хероја Маричића,
 5.  4. краљевачки батаљон,
 6.  Хајдук Вељкова до раскрснице са улицом Хероја Маричића,
 7.  Трг краља Петра I,
 8.  Милоша Великог,
 9.  улицу Томислава Андрића Џигија,
 10.  посебно паркиралиште иза зграде Градске управе и
 11.  посебно паркиралиште између Дома технике и објекта “Статус”.

ЗОНА 2

ЗОНА 2 почиње на раскрсници улица Војводе Степе и Зелена Гора и иде према истоку улицом Зелена Гора до раскрснице са улицом Димитрија Туцовића којом наставља у истом смеру  до раскрснице са улицом Војводе Путника (код Ауто-мото савеза), где скреће према југу улицом Војводе Путника до раскрснице са улицом Југ Богдановом. Граница даље скреће према истоку, улицом Југ Богдановом и Проте Ненадовића до улице 27. марта којом скреће према југу до раскрснице са Београдском улицом. Граница ту скреће према западу Београдском улицом до раскрснице са Пљакином улицом. Граница ту скреће према југу Пљакином улицом до Ибарског моста, скреће узводно реком Ибар до Главчића моста, скреће према северу улицом Скопљанском, сече улицу Карађорђеву и улицом Олге Милутиновић стиже до улице Војводе Степе којом наставља у истом смеру до почетне тачке, обухватајући и посебно паркиралиште код Аутобуске станице.

ПАРКИНГ ТАБЛЕ

             

                                                            изглед паркинг табли

ВРЕМЕНСКО ОГРАНИЧЕЊЕ ПАРКИРАЊА

У ЗОНИ 1, време паркирања је ограничено на 120 минута. Након истека дозвољеног времена паркирања, корисник возила је дужан да возилом напусти зонирано подручје, под претњом принудног одношења возила, постављањем уређаја којим се спречава одвожење возила или издавањем посебне дневне паркинг карте.

ПОВЛАШЋЕНЕ ПАРКИНГ КАРТЕ (СТАНАРСКЕ КАРТЕ)

Власници и корисници станова који се налазе у зони наплате паркирања, могу добити повлашћене паркинг карте за паркирање на јавним паркиралиштима без временског ограничења од 120 минута под следећим условима:

 у ЗОНИ 1:

 • да су пријављени на адреси у ЗОНИ 1 и
 • да су власници возила односно корисници возила, којима је то својство уписано у саобраћајној дозволи.

 у ЗОНИ 2:

 • да су пријављени у ЗОНИ 1 или ЗОНИ 2,
 • да не поседују повлашћену паркинг карту за исту адресу и возило у ЗОНИ 1  и
 • да су власници возила односно корисници возила, којима је то својство уписано у саобраћајној дозволи.

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОВЛАШЋЕНИХ ПАРКИНГ КАРАТА

 • фотокопија личне карте, (оригинал на увид)
 • фотокопија саобраћајне дозволе (оригинал на увид)
 • полиса осигурања на увид
 • фотокопија уговора о лизингу (оригинал на увид), ако је возило купљено на лизинг.

Ако на истој адреси више лица има пребивалиште (живе у заједничком домаћинству), а власници су различитих возила, свако од њих остварује право на повлашћену паркинг карту уз достављање горе наведене документације.

Ценовник

услуга службе Паркинг сервис

Р.бр. Назив услуге Цена
1. За паркирање возила на општим паркиралиштима у I зони за сваки започети час. 46,00
2. За паркирање возила на општим паркиралиштима у II зони за сваки започети час. 33,00
3. За паркирање возила на посебним паркиралиштима у I зони за сваки започети час. 46,00
4. За паркирање возила на посебним паркиралиштима у II зони за сваки започети час. 33,00
5. Дневна карта за кориснике паркинг места у II зони на подручју града Краљева. 190,00
6. Паркинг карта I зона за један месец 2.000,00
7. Паркинг карта II зона за један месец 1.500,00
8. Паркинг карта за I и II зону за један месец 3.000,00
9. Повлашћена (станарска) паркинг карта за зону I за један месец 950,00
10. Повлашћена (станарска) паркинг карта за зону II за један месец 700,00
11. Резервација паркинг места за зону I за један месец 20.000,00
12. Резервација паркинг места за зону II за један месец 10.000,00
13. Посебна дневна паркинг карта 1.200,00

Проверите која су паркинг места тренутно слободна