Зоо Хигијена


Зоохигијеничарска служба у оквиру ЈКП „Чистоћа“, формирана је 2007. године са циљем спровођења Програма за ограничавање бројности популације уличних паса и мачака у граду Краљеву.

Програм за ограничавање бројности популације уличних паса и мачака укључује :

Стерилизацију / кастрацију уличних и власничких животиња, Вакцинацију, Регистрацију свих кућних љубимаца и уличних животиња које су прошле програм, Едукацију грађана, ветеринара, и свих који су укључени у програм и Правну регулативу.

Након стерилизације, улични пси и мачке се обележени и вакцинисани враћају на првобитно станиште. Не размножавају се и чувају територију од досељавања нестерилисаних јединки. Њихов број се након неког времена стабилизује, а затим почиње да се смањује. Старатељи их хране, обезбеђују им склониште, организују лечење и вакцинацију.

Програм за ограничавање бројности популације уличних паса и мачака заснован на CNR програму у Граду Краљеву примењује се од 14. 09. 2007. године када је од Управе за ветерину Министарства за пољопривреду Прихватилиште за псе ЈКП „Чистоћа“ Краљево, добила ветеринарско санитарну сагласност за рад.

Програм решавања проблема невласничких паса на територији града Краљева, представља документ који дефинише начела, циљеве и мере које ће у погледу решавања проблема невласничких паса спроводити град Краљево.

Град Краљево у спровођењу овог Програма руководи се начелом хуманости, комбинује методу без еутаназије (no kill strategy) и ЦНР методу „ухвати – третирај – пусти“ (Catch-neuter-release), са посебним освртом на заштиту здравља људи и животиња и примењује мере едукације, контроле и санкција према неодговорним власницима чијом небригом и непоштовањем позитивних правних прописа али и моралних начела директно узрокују повећање броја напуштених паса.
У досадашњој примени Програма стабилизације популације напуштених паса Зоохигијеничарска служба ЈКП “Чистоћа“ Краљево стерилисала је 3.520 напуштених паса, што је допринело стабилизацији уличне популације паса.

Број ухваћених и стерилисаних паса, период 2007-2012. година:

2007. година…………………………250
2008. година…………………………620
2009. година…………………………650
2010. година…………………………650
2011. година…………………………650
2012. година…………………………700

Узимајући у обзир тежину проблема као и чињеницу да се његовим решавањем директно манипулише субјектом, односно животињом која је у стању да осети патњу, страх, стрес и бол, неопходно је објективно сагледати све релевантне узроке проблема али и дефинисати мере и методе који ће на најадекватнији, одржив и хуман начин у временском петриоду од 5 до 10 година, интезивног спровођења Програма дати резултате, којима ће се :
Популација напуштених животиња смањити на прихватљиву меру, не нарушавајући биолошку равнотежу чијим нарушавањем се може проузроковати раст популације других животињских врста (мачке, штетни глодари и сл );
Одржати популација у оквиру броја који обезбеђује биолошку равнотежу;
Обезбеђивати ухваћеним напуштеним животињама адекватна ветеринарска помоћ укључујући и лишавање живота на хуман начин, када је то неопходно.

Досадашњи резултати:
Израђена база података напуштених паса са територије града Краљева који су прошли третман стерилизације, вакцинације, микрочиповања и враћања на микролокације.
Успостављене су јасне процедуре, пријема и отпуштања напуштених паса из објекта као и начини извођења оперативног захвата (овариохисте-ректомије),
Уведена је процедура ревакцинације напуштених паса на улици са циљем Заштите здравља људи и животиња.