Градско зеленило


Радна јединица Градско зеленило у свом саставу има 2 службе и то:
Служба за одржавање јавних зелених површина (паркови, скверови, травњаци, игралишта и сл.);
Служба за производњу и промет цвећа и дендроматеријала;

ПРОИЗВОДЊА ЦВЕЋА

Површина под стаклом износи 18 ари. ЈКП ”Чистоћа” производи око 30 врста саксијског цвећа и њихових варијетета.

1proizvodnjacveca 2proizvodnjacveca

Производња саксијског цвећа

Као најуспешнија и најквалитетнија, из групе саксијског цвећа, може се издвојити производња:

marantha leuconeura "kerchoveana"
marantha leuconeura “kerchoveana”
marantha2
marantha leuconeura “tricolor”
peperomia
peperomia caperata
ficus
ficus benjamina “exotica”

ficus benjamina “starlight”

begonia rex
begonia rex

nephrolepsis exeltata “maassii”
bilbergia
cyclamen

Осим наведених биљака, може се истаћи и производња следећих врста

1. Philodendron “Red Emerald”
2. Philodendron scandens
3. Phoenix canariensis
4. Cissus rombifolia “Ellen Danica”
5. Hedera PP i
6. Ficus decora

Поред производног програма саксијског цвећа, заступљен је и производни програм зеленила за букете:

1. Spatiphyllum
2. Cordiline
3. Ctenanthe
4. Asparagus plumosus
5. Strelitzia

zabukete1 zabukete2

производња зеленила за букете

orhideja
производња Strelitzia за резани цвет
rezani1
производња Orhideja за резани цвет

Производни програм пролећног расада за потребе града и потребе малопродаје садржи око 15.000 комада пролећног расада и то:

1. Begonia semperflorens
2. Tagetes discovery
3. Petunia hybrida
4. Ageratum sp.
5. Salvia fuego
6. Impatiens waleriana
7. Impatiens balsamina
8. Dimorphoteca aurantiaca

rasad
производња пролећног расада

Из расадничке производње, која се обавља на 2 хектара производне површине, може се издвојити производња 10 различитих врста четинара и исто толико лишћарских врста. У склопу расадника, у непосредној близини стакленика, налазе се и 24 топле леје у којима се од пролећа до јесени производе врсте за резани цвет, за потребе наших малопродајних објеката (цвећара):

1. Lilium aziatic
2. Lilium oriental
3. Chrizanthemum
4. Iris
5. Gladiolus

И јесењи расад

1. Bellis Perenis
2. Viola

ЈКП ”Чистоћа” располаже са око 2500м2 стакленика за производњу цвећа и око 3 хектара за расадничку производњу. Поред производних објеката и расадника, ЈКП ”Чистоћа” има и 5 малопродајних објеката. То су продавнице цвећа, распоређене на атрактивним локацијама у граду.
Радна јединица ”Градско зеленило” у оквиру своје делатности, врши и услуге пројектовања и подизања зелених површина, а врши и услуге пројектовања и подизања зелених површина и декорисање ентеријера приватних и пословних простора, као и њихово одржавање.