Градско гробље


Старо краљевачко гробље заузима површину од 8,5 хектара од којих су на простору од 0,5 хектара изграђени објекти – капела, управна зграда, продајно-пословни простор и инфраструктурни садржаји (стазе, саобраћајнице, паркинг простор). Простор покривен гробним местима заузима 7 хектара и 96 ари. На већем делу старог гробља не постоје плански издефинисана и уређена гробна поља – парцеле, изузев на североисточном делу гробља на површини од 1,5 хектара, која је 1986. године наменски уступљена овом предузећу. На овом простору изграђен је објекат капеле и формирано је 6 парцела, гробних поља (А, Б, Ц, Д, Е и Ф).

Укупан број гробних поља или парцела на гробљу је 34 и то 15 парцела на десној страни гробља, 13 парцела на левој страни гробља и 6 парцела на простору око капеле.

Старо краљевачко гробље, као комунални објекат располаже укупним капацитетом од 13.598 гробних места а према расположивој евиденцији, до сада је на њему обављено око 17.000 сахрана (инхумација). Најстарији споменик, који постоји на гробљу, датира из 1860. године.

Просечан годишњи број сахрана на старом краљевачком гробљу, у последње три године, је 295. Гробље нема слободног неискоришћеног или простора који није закупљен за издавање, односно формирање нових гробних места. Нова гробна места, једино је могуће формирати на простору запуштених и старих гробних места која по правном основу немају корисника – закупца.

1994. године на локацији Барутана, отворено је Ново гробље ”Барутана”. Пројектовани број гробних места је 40.000 на површини од 14 хектара и 40 ари. До данашњег дана извршено је 3084 сахране.


ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ НОВОФОРМИРАНИХ ПАРЦЕЛА СА ТАЧНИМ БРОЈЕМ ГРОБНИХ МЕСТА И КОРИСНИКА (ЗАКУПАЦА, СТАРАОЦА) ГРОБНИХ МЕСТА НА СТАРОМ ГРОБЉУ

ПАРЦЕЛЕ: БРОЈ ГРОБНИХ МЕСТА: БРОЈ КОРИСНИКА (ЗАКУПАЦА, СТАРАОЦА) ГРОБНИХ МЕСТА:
1 ДЕСНО 1.714 895
2 ДЕСНО 2.752 1.316
3 ДЕСНО 1.663 820
4 ДЕСНО 1.153 582
1 ЛЕВО 843 435
2 ЛЕВО 1.525 759
3 ЛЕВО 1.519 766
4 ЛЕВО 2.429 1.257
Укупно: 13.598 6.829