Погребне услуге


Ценовник

услуга Градског гробља

Р.бр. Назив услуге Цена
1. Сахрана посмртних остатака 6.890,00
2. Уређење и обликовање гробног места са одвозом вишка земље 526,00
3. Уклањање одложених венаца и цвећа 245,00
4. Превоз посмртних остатака од капеле до гробног места. 526,00
5. Укоп или полагање урне 1.250,00
6. Пријем покојника и смештај у капелу у току радног времена 385,00
7. Пријем покојника и смештај у капелу ван радног времена 615,00
8. Коришћење капеле 790,00
9. Закуп гробног места 405,00
10. Одржавање гробног места годишње 405,00

У складу са Законом о порезу на додату вредност на цене погребних услуга обрачунава се ПДВ по стопи од 10%.