Погребне услуге


Ценовник

услуга Градског гробља

Р.бр. Назив услуге Цена
1. Сахрана посмртних остатака 5.200,00
2. Уређење и обликовање гробног места са одвозом вишка земље 351,00
3. Уклањање одложених венаца и цвећа 164,00
4. Превоз посмртних остатака од капеле до гробног места. 351,00
5. Укоп или полагање урне 1.058,00
6. Пријем покојника и смештај у капелу у току радног времена 257,00
7. Пријем покојника и смештај у капелу ван радног времена 490,00
8. Коришћење капеле 600,00
9. Закуп гробног места 300,00
10. Одржавање гробног места годишње 300,00