Паркинг услуге


Ценовник

услуга службе Паркинг сервис

Р.бр. Назив услуге Цена
1. За паркирање возила на општим паркиралиштима у I зони за сваки започети час. 39,00
2. За паркирање возила на општим паркиралиштима у II зони за сваки започети час. 28,00
3. За паркирање возила на посебним паркиралиштима у I зони за сваки започети час. 39,00
4. За паркирање возила на посебним паркиралиштима у II зони за сваки започети час. 28,00
5. Дневна карта за кориснике паркинг места у II зони на подручју града Краљева. 160,00
6. Паркинг карта I зона за један месец 2.000,00
7. Паркинг карта II зона за један месец 1.500,00
8. Паркинг карта за I и II зону за један месец 3.000,00
9. Повлашћена (станарска) паркинг карта за зону I за један месец 800,00
10. Повлашћена (станарска) паркинг карта за зону II за један месец 600,00
11. Резервација паркинг места за зону I за један месец 20.000,00
12. Резервација паркинг места за зону II за један месец 10.000,00
13. Посебна дневна паркинг карта 1.000,00