Паркинг услуге


Ценовник

услуга службе Паркинг сервис

Р.бр. Назив услуге јединица мере Цена
КОРИШЋЕЊЕ ПАРКИНГ ПРОСТОРА за ПАРКИРАЊЕ ПО ЧАСУ
1. Коришћење паркинг простора I зона по започетом часу час 46.00
2. Коришћење паркинг простора II зона по започетом часу час 33.00
3. Коришћење паркинг простора III зона по започетом часу час 21.00
ДНЕВНО
4. Коришћење паркинг простора II и III зона по дану дан 190.00
ФИЗИЧКА ЛИЦА
5. Коришћење паркинг простора I зона месечно месец 2,000.00
6. Коришћење паркинг простора II зона месечно месец 1,500.00
7. Коришћење паркинг простора III зона месечно месец 1,000.00
8. Коришћење паркинг простора I и II зона месечно месец 3,000.00
9. Коришћење паркинг простора II и III зона месечно месец 2,000.00
10. Коришћење паркинг простора за све зоне месечно месец 4,000.00
11. Повлашћено коришћење паркинг простора I зона месечно (станарска) месец 950.00
12. Повлашћено коришћење паркинг простора II зона месечно (станарска) месец 700.00
13. Повлашћено коришћење паркинг простора III зона месечно (станарска) месец 470.00
ПРАВНА ЛИЦА
14. Коришћење паркинг простора I зона месечно месец 2,000.00
15. Коришћење паркинг простора II зона месечно месец 1,500.00
16. Коришћење паркинг простора III зона месечно месец 1,000.00
17. Коришћење паркинг простора I и II зона месечно месец 3,000.00
18. Коришћење паркинг простора II и III зона месечно месец 2,000.00
19. Коришћење паркинг простора за све зоне месечно месец 4,000.00
РЕЗЕРВАЦИЈА МЕСЕЧНО
20. Резервација паркинг простора I зона месечно месец 20,000.00
21. Резервација паркинг простора II зона месечно месец 10,000.00
22. Резервација паркинг простора III зона месечно месец 10,000.00
ПОСЕБНА ДНЕВНА ПАРКИНГ КАРТА
23. Посебна дневна паркинг карта ком 1,200.00
24. Посебна дневна паркинг карта ( попуст 50% на плаћање у року од 8 дана ) ком 600.00
ПАРКИРАЊЕ НА ПОСЕБНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
25. Посебно паркиралиште иза зграде Градске управе града Краљева час 46.00
26. Посебно паркиралиште на обали Ибра, између објекта “Статус” и Дома Технике до уласка пешачке стазе на градску плажу час 46.00
27. Посебно паркиралиште иза зграде Аутобуске станице Краљево час 33.00

У складу са Законом о порезу на додату вредност на цене коришћења паркинг простора обрачунава се ПДВ по стопи од 20%.