Одношење смећа


Домаћинства

Ц Е Н О В Н И К

услуга одношења и трајног депоновања смећа

(А) СТАМБЕНИ И ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (дин/м2)

КАТЕГОРИЈА ЗОНЕ
ПРВА ДРУГА ТРЕЋА
I 3,48 3,48 3,48
II 3,48 3,48 3,48
III 4,18 3.65 3,48
IV 6,26 4,52 3,83
V 15,66 8,35 4,87

(Б) ДВОРИШТА, ПЛАЦЕВИ И ТРОТОАРИ (дин/м2)

КАТЕГОРИЈА ЗОНЕ
ПРВА ДРУГА ТРЕЋА
I 0,213 0,213 0,213
II 0,767 0,639 0,405
III 2,13 1,385 0,873
IV 3,152 2,13 1,214
V 6,39 2,769 1,704

(Ц) ПОСЕБНЕ НАМЕНСКЕ ЦЕНЕ У ПАУШАЛНОМ ИЗНОСУ

ЗОНЕ
ПРВА ДРУГА ТРЕЋА
Објекти привременог карактера, трафике, мењачнице, објекти за продају кокица, летње баште, барови и сплавови до 60м2. (месечно) 900 750 700
Летње баште, барови и сплавови преко 60м2. (месечно) 2000 1700 1500
Заузеће јавне површине – циркуси, рингишпили, луна паркови, забавно музичке представе, представе културног и спортског садржаја, клизалишта, сајмови, изложбе, презентације. (дневно)

Заузеће јавне површине – све активности које нису продајног и забавног карактера – по штанду (дневно)

 

2200

 

 

700

 

2200

 

 

700

 

2200

 

 

700