Одношење смећа


Ц Е Н О В Н И К

услуга одношења и трајног депоновања смећа

(А) СТАМБЕНИ И ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (дин/м2)

КАТЕГОРИЈА ЗОНЕ
ПРВА ДРУГА ТРЕЋА
I 4,93 4,93 4,93
II 4,93 4,93 4,93
III 5,92 5.18 4,93
IV 8,87 6,41 5,43
V 22,20 11,84 6,90

 

(Б) ДВОРИШТА, ПЛАЦЕВИ И ТРОТОАРИ (дин/м2)

КАТЕГОРИЈА ЗОНЕ
ПРВА ДРУГА ТРЕЋА
I 0,302 0,302 0,302
II 1,087 0,906 0,573
III 3,021 1,964 1,239
IV 4,471 3,021 1,722
V 9,062 3,927 2,417

 

 

(Ц) ЗА ИЗНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ ОТПАДА У ПАУШАЛНОМ ИЗНОСУ

 

ЗОНЕ
ПРВА ДРУГА ТРЕЋА
Објекти привременог карактера, трафике, мењачнице, објекат за продају кокица, крофница, сладоледа и слично, летње баште, барови и сплавови до 60 м2 ( месечно ) 1274 1060 990
Летње баште, барови и сплавови преко 60 м2 (месечно) 2840 2410 2130
Заузеће јавних површина – све активности које нису продајног и забавног карактера – на штанду (дневно) 990 990 990
Заузеће јавних површина – тротоара – Циркуси, рингишпили, луна паркови, забавно музичке представе, представе културног и спортског садржаја, клизалишта, сајмови, изложбе, презентације (дневно) 3120 3120 3120
Заузеће јавне површине – тротоара ПРАВНА ЛИЦА -смештај грађевинског и другог материјала, смештај огрева, приређивање дечије забаве путем забавних аутомобилчића, аутомата, трамболина и сл,. и друго (до 7 дана) 3540 3540 3540
Заузеће јавне површине – тротоара ПРАВНА ЛИЦА -смештај грађевинског и другог материјала, смештај огрева, приређивање дечије забаве путем забавних аутомобилчића, аутомата, трамболина и сл,. и друго (до 15 дана) 4250 4250 4250
Заузеће јавне површине – тротоара ПРАВНА ЛИЦА -смештај грађевинског и другог материјала, смештај огрева, приређивање дечије забаве путем забавних аутомобилчића, аутомата, трамболина и сл,. и друго (до 30 дана) 4890 4890 4890
Заузеће јавне површине – тротоара ФИЗИЧКА ЛИЦА -смештај грађевинског и другог материјала, смештај огрева, приређивање дечије забаве путем забавних аутомобилчића, аутомата, трамболина и сл,. и друго (до 7 дана) 2130 2130 2130
Заузеће јавне површине – тротоара ФИЗИЧКА ЛИЦА -смештај грађевинског и другог материјала, смештај огрева, приређивање дечије забаве путем забавних аутомобилчића, аутомата, трамболина и сл,. и друго (до 15 дана) 2840 2840 2840
Заузеће јавне површине – тротоара ФИЗИЧКА ЛИЦА -смештај грађевинског и другог материјала, смештај огрева, приређивање дечије забаве путем забавних аутомобилчића, аутомата, трамболина и сл,. и друго (до 30 дана) 3470 3470 3470

На име накнаде за снитарно депоновање отпада поред износа из тачака А., Б., и Ц. корисници плаћају посебан износ у висини 15 % од износа цене за изношење смећа и трајно депоновање отпада.

У складу са Законом о порезу на додату вредност на цене изношења смећа обрачунава се ПДВ по стопи од 10%.