Зоо услугe


Ценовник

(А) Зоохигијеничарске услуге у редовном радном времену

 

Р.бр. Назив услуге Ј.М Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом
1. Рад екипе на хватању напуштених паса са употребом, дезинфекцијом и прањем специјалног возила час 3.510,00 4.212,00
2. Уклањање животињских лешева са јавних прометних површина ком 900,00 1.080,00
3. Уклањање анималног отпада крупне стоке по килограму кг 50,00 60,00
4. Уклањање анималног отпада крупне стоке по пређеном километру км 80,00 96,00
5. Трошкови хватања пса познатог власника ком 2.500,00 3.000,00
6. Боравишни дан за ухваћеног пса познатог власника са исхраном ком 250,00 300,00
7. Стерилизација паса познатих власника по повлашћеним ценама ком 4.100,00 4.920,00

(Б) Зоохигијеничарске услуге ван радног времена и на дане државних празника

 

8. Рад екипе на хватању напуштених паса са употребом, дезинфекцијом и прањем специјалног возила час 7.020,00 8.424,00
9. Уклањање животињских лешева са јавно прометних површина ком 1.800,00 2.160,00
10. Уклањање анималног отпада крупне стоке по килограму кг 50,00 60,00
11. Уклањање анималног отпада крупне стоке по пређеном километру км 80,00 96,00
12. Трошкови хватања пса познатог власника ком 5.000,00 6.000,00

Напомена:
На наведене цене обрачунава се ПДВ у износу од 20%.