Зоо услугe


Ценовник

услуга Зоохигијеничарске службе

Р.бр. Назив услуге Ј.М Цена
1. Рад специјалног возила час 1.233,00
2. Рад пословође на хватању, збрињавању, чувању и исхрани напуштених паса час 473,00
3. Рад радника на хватању, збрињавању, чувању и исхрани напуштених паса. час 390,00
4. Трошкови исхране паса. ком 27,00
5. Дезинфекција и прање возила ком 600,00
6. Дезинфекција, дезинсекција и дератизација објекта и сточне гробнице ком 14.200,00
7. Уклањање животињских лешева тежине до 100кг ком 900,00
8. Уклањање животињских лешева тежине од 100 – 200кг ком 1.500,00
9. Уклањање животињских лешева тежине преко 200 кг ком 1.800,00
10. Трошкови хватања пса познатог власника. ком 1.250,00
11. Боравишни дан за ухваћену животињу познатог власника. ком 170,00
12. Стерилизација паса и мачака познатих власника по повлашћеним ценама. ком 2.300,00

Напомена:
На наведене цене обрачунава се ПДВ у износу од 20%.