Дејан Ђајић

- Бивши директор -

Време обављања функције: Од 11.07.2015 - 08.02.2017.Дејан Ћајић

Рођен је 1973. године у Краљеву.  Образовање дипломираног правника стекао је на Правном факултету Универзитета у Београду.

Пре именовања на функцију директора ЈКП „Чистоћа“ Краљево, радио је у Основном суду у Краљеву, Холдинг компанији Фабрика вагона Краљево у Краљеву, у Републичком геодетском заводу – Служби за катастар непокретности Краљево и обављао функције секретара Скупштине града Краљева и заменика Заштитника грађана (омбудсмана) града Краљева.

Поред наведених послова, обављао је и функције председника Управног одбора ЈП „Ибарске новости“ Краљево, члана Управног одбора Народног музеја Краљево, члана Надзорног а потом и Управног одбора ХК „ФВК“ Краљево, члана Изборне комисије Града Краљева и члана Школског одбора ОШ „Димитрије Туцовић“ Краљево.

Служио је војни рок, ожењен, отац троје деце.