Реч Директора


Поносан сам што могу да Вам се обратим и у име оних, који дневно сакупе и депонују око 120 тона комуналног и другог отпада, годишње очисте и оперу 90 милиона метара квадратних, јавних и јавно – прометних површина, уреде и одржавају 80 хектара градских зелених површина. Ту су и они радници који обављају погребну делатност и одржавају два градска гробља, као и они који спроводе и регулишу зоо-хигијеничарску и паркинг сервис службу.

То је, у најкраћем, данашњи портрет овог предузећа, предузећа које житеље Краљева, Матарушке и Богутовачке Бање, Ушћа и Студенице комуналним услугама, сервисира већ 62 године. Са њима смо скоро у свим приликама:

– и тада када своју приватну и радну животну средину желе да оплемене и улепшају,

– и онда када имају потребу да некоме у знак пажње, поштовања или љубави – подаре цвеће,

– и онда када умивамо градске улице, тргове и скверове,

– са њима смо и када за њихове потребе уклањамо комунални отпад који се јавља као продукт живљења и тиме доприносимо очувању њиховог здравља,

– са њима смо и када сезонским цвећем и декоративним биљем, украшавамо наш град, чинећи га посебним и још лепшим,

– ту смо да им помогнемо и у оним најтежим и најтужнијим тренуцима.

У наредном периоду ћу посебно инсистирати на модернизацији свих сегмената предузећа и повећању квалитета услуга, као и увођењу нових, напредних технологија за ефикаснију контролу, праћење и унапређење пословања.

Комуникација између ЈКП “Чистоћа” и грађана као корисника наших услуга мора ићи узлазном линијом а све у циљу подизања нивоа и квалитета услуга.

Од инвестиционих улагања у текућој години, издвојио бих:

  • набавку нових комуналних возила различитих намена које одликује мали степен емисије издувних гасова,
  • радове на изградњи и опремању Рециклажног центра и
  • радове на завршној фази санације и рекултивације депоније комуналног отпада у Краљеву.

Посебна пажња ће бити посвећена активностима на подизању свести о заштити животне средине, и то кроз:

  • Рециклирање и примарну сепарацију отпада на месту настанка,
  • Едукацију запослених,
  • Едукацију грађана,
  • Еколошке акције са децом предшколског и школског узраста.

Са житељима овог града бићемо и убудуће, настојећи да будемо организованији, опремљенији и у свему квалитетнији.