Најчешћа питања


Страна са најчешћим питањима и одговорима

Уколико имате питање, можете га поставити кликом на дугме Постави питање

Питања – Одговори

КАКО ДА ИЗНАЈМИМ ВЕЛИКИ КОНТЕЈНЕР ЗА КАБАСТИ ОТПАД?
Сва правна и физичка лица могу изнајмити контејнер од 5м³ за крупан и грађевински отпад, по утврђеном ценовнику за необавезне услуге.
Потребно је да се обрате Служби за изношење смећа на телефон 036/ 362-202 лок. 25 како би се уговорио термин. Контејнер се поставља на договорену локацију и уговара се динамика пражњења и одношења отпада.

КОМЕ ДА ПРИЈАВИМ ДИВЉУ ДЕПОНИЈУ?
Постојање дивље депоније мора се пријавити Комуналној инспекцији града Краљева.
ЈКП „Чистоћа“ уклања дивљу депонију тек по добијању налога за чишћење од Комуналне инспекције.

УГОВОРИ О ЧИШЋЕЊУ СА ОРГАНИЗАТОРИМА ЈАВНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА И ЗАКУПЦИМА ЛЕТЊИХ И ЗИМСКИХ БАШТА
Процедура ангажовања ЈКП „Чистоћа“ Краљево на вршењу услуге чишћења и уређења јавних површина приликом одржавања јавних манифестација важи за сва правна лица и удружења грађана који су организатори јавних манифестација у Краљеву. Такође, процедура ангажовања важи и за закупце површина на којима се налазе летње и зимске баште.
Да би прибавили потребан Уговор, правна лица и удружења грађана морају да се обрате ЈКП „Чистоћа“ Краљево писмено, односно да прво попуне прописани ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА и да га доставе предузећу. Након тога, ЈКП „Чистоћа“ Краљево на основу Ценовника необавезних услуга прави понуду, а правно лице потом у писаној форми потврђује да ли понуду прихвата или не прихвата.
Уколико је понуда прихваћена ЈКП „Чистоћа“ Краљево прави Уговор о вршењу услуга чишћења и уређења у шест примерака, који потом потписује Директор ЈКП „Чистоћа“ и одговорно лице организатора. Уговор се потписује у просторијама ЈКП „Чистоћа“ Краљево. Потребно је да одговорно лице са собом понесе печат своје организације.
ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА за склапање уговора можете преузети овде. Образац попуните на рачунару, оштампајте, оверите печатом, и пошаљите на е-маил: office@cistocakv.rs или на факс 036/362-204.
За било какве додатне информације, можете се обратити Служби комерцијале на број телефона 036/362-202 локал 16 или 20.

УКЛАЊАЊЕ УГИНУЛИХ И ПРЕГАЖЕНИХ ЖИВОТИЊА?
Уколико грађани виде на коловозима прегажене животиње или се деси да им у домаћинствима угину домаће животиње и кућни љубимци, треба да се јаве Служби за уклањање угинућа на број телефона 036/362-202.

КАКО ПРАВНО ЛИЦЕ ДА ОБЕЗБЕДИ УСЛУГУ ОДНОШЕЊА СМЕЋА?

Потребно је да правно лице донесе на увид решење о регистрацији предузећа или извод из Агенције за привредне регистре, на основу којег ће правно лице бити сврстано у систем одношења и депоновања смећа. Такође, биће утврђено на који ће се начин обрачунати накнада за услугу ЈКП „Чистоћа“.
Правна лица су дужна да обезбеде посуду за одлагање отпада.
За ванредне послове, потребно је склопити посебан уговор са ЈКП „Чистоћа“, на основу ценовника за необавезне услуге.
Детаљније информације могу се добити у Служби комерцијале ЈКП „Чистоћа“ на телефон 036/362-202 лок. 16.

ШТА ЈЕ ПОСАО ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ ЈКП „ЧИСТОЋА“?
Рад Зимске службе ЈКП „Чистоћа“ дефинисан је Програмом који јасно прописује све активности. Зимска служба уклања снег са одређених пешачких прелаза, пешачких стаза, тротоара, тргова и платоа. Обавља и послове посипања соли по наведеним површинама, као и редовно пражњење корпи за отпатке са јавних површина.

КО ЈЕ ЗАДУЖЕН ЗА УКЛАЊАЊЕ СНЕГА И ЛЕДА ИСПРЕД ЗГРАДА И ИНСТИТУЦИЈА?
Према Одлуци о уређењу града, обавеза грађана и правних лица је уклањање снега и леда са улица и тротоара који нису обухваћени Програмом рада Зимске службе. Они су у обавези да очисте снег и лед испред својих улаза. Такође, дужни су да уклањају снег и лед са крова, ако представља опасност за пролазнике или саму зграду.

КОМЕ ДА ПРИЈАВИМ РЕКЛАМАЦИЈУ НА РАД РАДНИКА „ЧИСТОЋЕ“
Све рекламације у вези са радом служби на терену, сакупљањем и одношењем смећа, пражњењем корпи, одржавањем јавне хигијене и слично, корисници услуга могу пријавити диспечеру предузећа на телефон 036/362-202.

КОМЕ ДА ПРИЈАВИМ РЕКЛАМАЦИЈУ У ВЕЗИ СА ПЛАЋАЊЕМ УСЛУГА „ЧИСТОЋЕ“?
Рекламације у вези са задужењем за плаћање услуга ЈКП „Чистоћа“ могу се пријавити Служби комерцијале на телефон 036/362-202 лок. 21.
Уколико корисници услуга из категорије предузетника имају рекламацију, треба да се обрате на број телефона 036/362-202 лок. 21.
Корисници услуга из категорије – предузећа и установе уколико имају рекламацију, треба да се обрате на број телефона 036/362-202 лок. 21.
Корисници услуга који су тужени или опоменути због нередовног плаћања услуга, могу да се обрате на број телефона 036/362-202 локал 21.

КАКО ДА ОДРЖАВАМО КАНТЕ ЗА ОТПАД?
• Пре него што отпад одложите у канту, смањите његове габарите колико год је то могуће, савијте кутије, спљоштите ПЕТ флаше, како би отпад заузимао што мање простора
• Поклопац канте увек држите затворен, тако да киша не може имати директан приступ отпаду.
• Вода узрокује труљење садржаја канте и повећава тежину отпада, због чега је кантама теже руковати и могу се лакше поломити или оштетити
• Немојте стављати ништа вруће и запаљиво у канту, као на пример врео пепео
• Како би вам канта коју држите у свом дворишту изгледала пристојно и чисто, с времена на време је оперите.

КОМЕ ДА СЕ ОБРАТИМО ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА?

• Лице задужено за приступ информацијама од јавног значаја је Душан Вукадиновић, дипломирани правник стално запослен у ЈКП “Чистоћа” Краљево. Тражиоци информација  од јавног значаја могу исте захтевати на увид у просторијама предузећа сваког радног дана од 8 до 14 часова. На захтев тражиоца ЈКП “Чистоћа” ће истог дана тражиоцу омогућити увид у оригинал документа у којима се налазе тражени подаци и на захтев тражиоца издати копију документа. Одлука о именовању овлашћеног лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података о личности  овде.