Контакт


Name Position Phone Mobile
Office Централа +381 36 362-202 +381 36 362-203
Новица Лишанин Директор +381 36 362-201
Сузана Протић Финансијски директор +381 36 362-210
Бојана Пандрц Комерцијални директор +381 36 362-210
Предраг Перић Технички директор +381 36 362-202, локал 15
Владимир Баралић Руководилац РЈ Јавна хигијена +381 36 362-202, локал 14
Дуња Миловић Руководилац РЈ Зеленило +381 36 362-207
Никола Ђуришић Руководилац РЈ Градска гробља: +381 36 311-670
Томислав Поповић Шеф службе Паркинг сервис +381 36 313-901
Бојан Миловановић ИТ администратор +381 36 362-202, локал 24
Предраг Дробњак Пословођа зоохигијеничарске службе +381 36 362-202, локал 25