Историјат


ЈКП „Чистоћа“ Краљево је формирана 17.09.1954. године, када је  Народни одбор Градске општине тадашњег Ранковићева донео одлуку о ”саображењу” дотадашње делатности комуналне управе у привредну организацију комуналног карактера са називом: Комунално предузеће ”ЧИСТОЋА” Краљево. Новооснованом предузећу су поверене следеће делатности:

 • одржавање и коришћење водовода;
 • одржавање градске канализације;
 • управљање и одржавање градских паркова и осталих зелених површина, улица, тротоара,  пропуста, кејова, расадника, цвећара за потребе паркова;
 • коришћење градског купатила;
 • управљање и одржавање градског гробља;
 • руковођење и спровођење службе градске чистоће;
 • руковођење кафилеријском службом;
 • обављање разних зидарских услуга и мањих оправки стамбених зграда;
 • чишћење јама и изношење фекалија и
 • вршење електроинсталатерских услуга.

Практично све градске комуналне службе биле су обједињене у једном предузећу из којег се касније поједине издвајају и прерастају у посебне радне организације, као: ”Електрон”, ”Ибар”, ”Шпедиција” и ”Водовод”.

У моменту оснивања, предузеће располаже са два моторна возила и пар коњских запрега, за водоснабдевање града се користио бунар звани ”Ђерис” и бунар ”Старо стрелиште”, а за потребе уређења и одржавања градских зелених површина, нефункционалан стакленик од 60м2 и тек формиран расадник. Предузеће је у радном односу имало око 70 радника.

Са растом и развојем града, расло је и развијало се наше предузеће, које се шездесетих година реорганизује и учвршћује са три основне делатности: ”Јавна хигијена”, ”Зеленило” и ”Погребне услуге”.

Тај период постаје и прекретница у развоју предузећа и његовом оспособљавању да адекватно прати град и његове грађане у нарастајућој потреби комуналног и личног стандарда. У том циљу набавља се одговарајућа опрема и механизација:

 • у 1963. години прва цистерна за прање улица,
 • у 1967. години прво специјално возило за изношење смећа, а одмах затим и механички ручни чистач, претеча данашњих ауточистилица.

Тешки и врло често деградирани комунални послови постају хуманији, а мануелни рад до одређеног степена бива замењен машинама. Уређују се, опремају и изграђују градске зелене површине. Уређује се и опрема градско гробље.

 • у 1971. години, изграђују се пословни објекти у Рибници са гаражама, радионицом, гардеробом и стаклеником површине 500м2, у којем се производи цвеће, не само за потребе уређења града, већ и за тржиште, па се убрзо отвара и прва продавница цвећа.

По општој оцени, Краљево је у том периоду један од најчистијих и најуређенијих градова Србије. ”Политика” од 13. августа 1971. године објављује чланак под називом: ”УМИВЕНО КРАЉЕВО”, а ”Политика Експрес” септембра 1965. године пише: ”КРАЉЕВО, ЈЕДАН ОД НАЈЧИСТИЈИХ НАШИХ ГРАДОВА”, по оцени домаћих и страних туриста.

За постигнуте резултате, ово предузеће је од стране СО Краљево, 29. новембра 1971. године, проглашено заслужном организацијом, а Регионална привредна комора му 01.05.1972. године, додељује првомајску награду.

 • у 1973. години долази до интеграције комуналне привреде Краљева, па ово предузеће у наредном периоду, све до 1990. године, послује као ООУР КРО ”Комуна”. И овако организовано предузеће наставља успешно пословање, задржавајући развојни континуитет.
 • у 1980. години изграђује се нових 2000м2 стакленика и интензивира производња цвећа и расадничка производња. У овој области се постиже пуна афирмација и успешност о чему сведоче бројна признања са југословенских и међународних изложби.
 • 18.05.1990. године, одлуком СО Краљево постојећи ООУР ”Чистоћа” у саставу КРО ”Комуна” организује се као Јавно комунално предузеће ”Чистоћа” са п.о. Краљево, које и данас послује под тим називом.

”Чистоћа” данас, са пословним простором од 3000м2, расадником од 5 хектара, возним парком од око 30 специјалних и других возила, продајном трговачком мрежом од шест продавница, сопственом котларницом и бензинском пумпом, реконструисаним градским гробљем, са новим лепо уређеним и опремљеним гробљем, са 265 радника у сталном радном односу, представља савремен колектив способан да решава бројне комуналне проблеме града.